Ogłoszenie o zamówieniu usługi – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radgoszcz w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku. Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Inne wpisy