Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne dla zlewni Breń: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych stopień: 2, prawdopodobieństwo: 80%. Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu alarmowego. Na Sole w Oświęcimiu stan alarmowy będzie się utrzymywał do czasu zmniejszenia odpływu z kaskady zbiorników.
Uwagi: Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację możliwe jest wydanie ostrzeżeń 3 stopnia dla wybranych zlewni.

Inne wpisy