Posłowie Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski i Piotr Sak, a także wicewojewoda Ryszard Pagacz oraz samorządowcy i liczni goście nie kryli, że są pod wrażeniem modernizacji, jaką przeszedł budynek po byłej spółdzielni GS przy ul. W. Witosa w Radgoszczy. Podczas oficjalnego otwarcia, wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa otrzymał liczne gratulacje i słowa uznania za inwestycję, dzięki której powstał nowoczesny budynek wielofunkcyjny, który będzie służył całej naszej gminnej społeczności. Proboszcz parafii w Radgoszcz ks. Krzysztof Ciebień podkreślał jak ważną rolę odgrywa kultura, jako element świadomości narodowej. Budynek przy Witosa stanie się miejscem, w którym polska kultura będzie kultywowana i propagowana. Oficjalnemu otwarciu budynku towarzyszył występ kapeli podwórkowej Stare Wiarusy. O humorystyczny akcent wydarzenia zadbali lokalna poetka Maria Gmyr oraz sołtys Marek Powroźnik. Goście byli też zachwyceni przysmakami przygotowanymi przez KGW w Radgoszczy. Całość dopełnił piknik rodzinny, który obfitował w atrakcje, gry i zabawy.

W ramach inwestycji przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku usługowo – biurowego po byłej spółdzielni GS przy ul. W. Witosa w Radgoszczy zastosowano odnawialne źródła energii obejmujące gruntowa pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, a także centralę wentylacyjną z rekuperacją, dzięki czemu obiekt jest energooszczędny. Na zewnątrz wykonano parking, drogę dojazdową, oświetlenie i nasadzenia.

Zaplanowano pomieszczenia dla: biblioteki, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, salę multimedialną, świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym oraz punkt bezpośredniej pomocy, wsparcia, konsultacji, informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Część obiektu pełni funkcje ośrodka rehabilitacji. Z kolei dwom tarasom przypisano rekreacyjne przeznaczenie.

Po przeprowadzce zdecydowanie poprawią się warunki funkcjonowania GOPS, jak i biblioteki. Na czym oczywiście najbardziej skorzystają mieszkańcy, którzy w komfortowych i intymnych warunkach otrzymają pomoc społeczną bądź uzyskają lepszy dostęp do zbiorów bibliotecznych czy szersze możliwości działania w sferze kultury poprzez wydzielenie pomieszczeń na cele społeczne i kulturalne. Dotychczas w Radgoszczy nie było obiektu pełniącego funkcje kulturalne dla mieszkańców.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji to kwota nieco ponad 6 mln zł, w tym dofinansowanie 3,5 mln zł.

« z 4 »
« z 4 »

Inne wpisy