Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że posiadacze gospodarstw rolnych, którzy chcą uzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć stosowne wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w okresie od 1 sierpnia 2022 r.  do 31 stycznia 2023 r. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.

Będzie można uzyskać zwrot w kwocie 1,20 zł za 1 litr paliwa. Dodatkowo – rolnicy posiadający bydło, mogą otrzymać 40 złotych za każdą 1 DJP (dużą jednostkę przeliczeniową) bydła. Warunkiem jest dołączenie do wniosku zaświadczenia z ARiMR o ilości bydła .

Wnioski dostępne będą w Urzędzie Gminy Radgoszcz  w pokoju nr 5 lub na stronie  www.minrol.gov.pl

Inne wpisy