Zużyte środki ochronne stanowią poważne zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. W związku z tym mieszkańcy powinni pamiętać, aby po użyciu jednorazowych maseczek oraz rękawiczek bezzwłocznie wyrzucić je do kosza na odpady zmieszane.

Epidemia koronawirusa znacznie zwiększyła zapotrzebowanie na jednorazowe środki ochrony osobistej. To niestety oznacza rosnący problem zanieczyszczenia przestrzeni publicznej, gdzie niejednokrotnie zużyte maseczki oraz rękawiczki widoczne są w otoczeniu koszy na śmieci czy na chodnikach.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, apelujemy o zachowanie porządku i wyrzucanie odpadów do koszy.

Inne wpisy