Zapraszamy wszystkie dzieci na ogólnodostępny plac zabaw, który powstał nad Gminnym Ośrodkiem Wodnym w Radgoszczy-Narożnikach. Nieopodal kąpieliska zamontowano nowoczesny, funkcjonalny i bezpieczny plac ze zjeżdżalniami dostosowanymi do dzieci w różnym wieku. Obiekt powstał z lekkim opóźnieniem, które wynikło z przyczyn niezależnych od gminy. Inwestycja została zrealizowana wraz z zakupem nowych rowerków wodnych dzięki pozyskanym środkom za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PROWENT w Mielcu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – zadanie: „Budowa infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej i zakup sprzętu rekreacyjno – pływającego w miejscowości Radgoszcz”.

Inne wpisy