Dzieci i młodzież z terenu naszej gminy pięknie promowały tradycje bożonarodzeniowe, a zarazem naszą małą Ojczyznę. Podczas finału XI Międzygminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Dąbrowie Tarnowskiej, przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych zdobyli w sumie 5 pierwszych miejsc, 5 drugich miejsc oraz 6 trzecich miejsc i jedno wyróżnienie. Moc sukcesów jest efektem talentów muzyczno-wokalnych, ale i pracy, jaką z młodymi artystami wykonali opiekunowie i instruktorzy z naszych placówek oświatowych. Wyrazy szczególnego podziękowania za rozwijanie umiejętności i pasji dzieci i młodzieży należą się opiekunom i instruktorom w składzie: Martyna Misiaszek, Bożena Wróbel, Wiesław Kwiecień, Marek Ruda, Izabela Kazibut, Karolina Walat, Ewelina Sadowska, Sylwia Jaje-Grzesik, Paulina Bogula-Motyka.

Inne wpisy