Dziś w siedzibie OSP w Radgoszczy odbyło się oficjalne przekazanie umów wykonawcom inwestycji, które będą realizowane dzięki pozyskaniu dotacji w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Są to środki niebagatelne, ponieważ nasz samorząd otrzymał ponad 11,5 mln zł ze środków rządowych. Spotkanie było również okazją do podziękowania posłowi Wiesławowi Krajewskiemu. – Jestem bardzo wdzięczny za przychylność, wstawiennictwo i życzliwość pana posła. Jesteśmy gminą o skromnych możliwościach inwestycyjnych z własnego budżetu, dlatego tak ważne są dla nas środki zewnętrzne – podkreśla wójt Marek Lupa.

Środki z Polskiego Ładu przyczynią się do przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji budynku OSP Radgoszcz. W ramach inwestycji o wartości ponad 3,83 mln zł (dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi ok. 3,45 mln zł) przewidziano m. in. ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, wykonanie nowej kotłowni opartej o pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, wymianę instalacji, wykonanie nowej zewnętrznej klatki schodowej, wykonanie ogrodzenia czy utwardzenia placu przy budynku.

Przekazano też umowę wykonawcy modernizacji infrastruktury drogowej. Prace w Luszowicach przy nawierzchni ul. Dworskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Dębową oraz budowa nowego mostu będą kosztować ok. 1,63 mln zł ((dofinansowanie z Polskiego Ładu wynosi ok. 1,55 mln zł).

Na I etap przebudowy oczyszczalni ścieków w Radgoszczy otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 6,5 mln zł, jednak w tym przypadku jedyna firma, która stanęła do przetargu uchyliła się od zawarcia umowy.

– Środki przekazywane przez rząd z Polskiego Ładu wzmacniają pozycję samorządów, a przy okazji są wsparciem dla wykonawców – często lokalnych przedsiębiorców, którzy borykają się z różnymi problemami. Dodam, że w ostatnich latach do powiatu dąbrowskiego przekazano około 210 mln złotych na różnego rodzaju inwestycje, które służą poprawie jakości życia mieszkańców – zauważa poseł Wiesław Krajewski. Parlamentarzysta otrzymał podziękowania za dotychczasowe wsparcie również od strażaków, jak i sołtysów.

« z 2 »

Inne wpisy