Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita organizuje konkurs plastyczny pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!” przeznaczony dla dzieci i młodzieży, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Konkurs ma na celu pokazanie talentów młodych ludzi poprzez upowszechnianie twórczości, a także budowanie poczucia bezpieczeństwa wśród dzieci i ułatwianie im integracji w nowym środowisku.  Jest on adresowany do małych artystów w trzech kategoriach wiekowych (I kategoria – dzieci w wieku od 4 do 6 lat; II kategoria – dzieci w wieku od 7 do 10 lat; III kategoria – dzieci w wieku od 11 do 15 lat).

Zgłoszenia do konkursu można przysyłać w terminie do 3 czerwca 2022 r. drogą elektroniczną na adres konkursukraina@muw.pl lub dostarczyć w terminie do 3 czerwca 2022 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Dziennik Podawczy pok. 24.

Okrucieństwo wojny jest dla wszystkich uchodźców trudnym przeżyciem, szczególnie dla najmłodszych, dlatego zamierzając choć trochę oderwać ich myśli od toczącego się w konfliktu w Ukrainie, chcieliśmy zaproponować, aby poprzez prace plastyczne wyraziły swoje emocje, tęsknoty i marzenia.

Regulamin Konkursu

Zał. nr 1 metryczka pracy

Zał._ nr_2_do_Regulaminu_ZGODA_NA_UDOSTĘPNIANIE_WIZERUNKU-wraz z klauzulą informacyjną-1

ПОЛОЖЕННЯ МИСТЕЦЬКОГО КОНКУРСУ

Додаток 1 Бланк заявки на участь у конкурсі

Додаток 2 ГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Inne wpisy