Wójt Gminy Radgoszcz uprzejmie informuje rolników, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U.2022 poz. 1 172) w dniu 16 czerwca br. rozpoczął się nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

Na podstawie powyższego rozporządzenia producenci rolni poszkodowani na skutek działania w roku ubiegłym, niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym mogą ubiegać się o udzielenie pomocy, składając stosowny wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej. Wnioski będą przyjmowane w okresie od 16 do 30 czerwca 2022 roku. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Inne wpisy