Informacja związana z wykonywaniem zadania na zlecenie i koszt Powiatu Dąbrowskiego, tj. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu dąbrowskiego w gminie Radgoszcz”.

Informacja: otwórz

Inne wpisy