Publikujemy projekt Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 do konsultacji i opiniowania. Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów.

Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

Projekt strategii: pobierz.

 

Inne wpisy