Strategia rozwoju gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 – ankieta

Gmina Radgoszcz zakończyła proces analiz i diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030. Obecnie trwa proces formułowania założeń i określenia priorytetowych kierunków rozwoju gminy. Strategia ta będzie dokumentem określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata…

Czytaj więcej

Strategia rozwoju gminy Radgoszcz na lata 2022-2030 – ankieta dla mieszkańców

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz w związku z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) Rada Gminy Radgoszcz przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/237/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy…

Czytaj więcej