Osiem par zostało uhonorowanych medalami od Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Jubilaci otrzymali także upominki i życzenia oraz spędzili czas w miłej atmosferze, wspominając jak wyglądały ich śluby i wesela 50 lat temu. Lokalna poetka, a zarazem dostojna jubilatka Maria Gmyr przygotowała okolicznościowy wiersz. Oczywiście nie zabrakło też poczęstunku z tortem w roli głównej.

– Rodzina jest fundamentem społeczeństwa i państwa. Od chwili zawarcia związku małżeńskiego, przez pół wieku idziecie razem przez życie. Każde małżeństwo tworzy swoją niepowtarzalną kartę historii. Wszyscy wiemy, że życie nie jest tylko usłane różami. Przez te wszystkie lata byliście dla siebie wsparciem. Zdaliście najtrudniejszy z egzaminów, o czym świadczy złoty jubileusz – podkreśliła Aneta Mikus z Urzędu Gminy w Radgoszczy.

Wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa gratulował jubilatom stawiając ich za wzór dla młodszych pokoleń. Wójt przypomniał bogatą tradycję jubileuszu 50-lecia par małżeńskich w naszej gminie. Cztery lata temu we wręczeniu medali od prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczyli rodzice głowy państwa – profesorowie Janina Milewska-Duda i Jan Duda. Z kolei sekretarz gminy Marek Kopia zauważył, że miał zaszczyt być gościem na weselach dwóch par, które odznaczono.

Medale od Prezydenta RP otrzymali:

Emila i Jerzy Banaś

Alfreda i Jan Budziński

Maria i Julian Gmyr

Janina i Zygmunt Majcher

Julia i Antoni Rychliński

Teresa i Julian Sołtys

Józefa i Kazimierz Szkotak

Józefa i Marian Toczek

« z 3 »

Inne wpisy