Biblioteka Publiczna w Radgoszczy zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Niepodległościowej Moja Ojczyzna. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas I- VIII z terenu gminy Radgoszcz. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Wolak Elżbieta, Frąc Krystyna, Kmieć Wiesława, Jurczyk Edyta (GBP Mędrzechów). Jury oceniało występy uczestników według następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, zgodność tematyki utworu z charakterem konkursu, kulturę słowa, oryginalność interpretacji i ogólny wyraz artystyczny. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych.

Klasy I-III:

I miejsce Julian Burek z Radgoszczy, II miejsce ex aequo Justyna Skrzyniarz z Luszowic i Milena Wąż z Radgoszczy, III miejsce ex aequo Cudak Martyna z Zarzecz Dużego i Milena Zawiłowicz z Radgoszczy.

Wyróżnieni: Laura Węc i Milena Loraj z Radgoszczy i Wojciech Kędzior z Zarzecza Dużego

Klasy IV- VI:

I miejsce Tobiasz Machnik z Radgoszczy, II miejsce Wiktoria Węgiel z Zarzecza Dużego,   III miejsce ex aequo Weronika Bielat i Julia Warias z Radgoszczy

Klasy VII- VIII:

I miejsce  Oliwia Machnik, II miejsce Jagoda Kułaga (obie z Radgoszczy),  III miejsce ex aequo Julia Dudek z Radgoszczy i Magdalena Dynak z Zarzecza Dużego.  Wyróżnienie otrzymał Wiktor Majka z Radgoszczy.

Dla wszystkich biorących udział w konkursie został przygotowany poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy. Stowarzyszenie ufundowało także drobne nagrody dla wszystkich recytatorów. Laureaci i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Radgoszczy.

Inne wpisy