W budynku po Gminnej Spółdzielni w Radgoszczy ruszyły prace przygotowawcze i zabezpieczające związane ze zmianą przeznaczenia obiektu na cele społeczne i kulturalne. Wkrótce, bo już w maju powinny ruszyć roboty budowlane. Za nami postępowania przetargowe na etap I – budowlany i etap II – elektryczny. Podpisano umowy z wykonawcami, a także przekazano plac budowy. Aktualnie trwa procedura przetargowa III etapu dotyczącego wykonania instalacji sanitarnej.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji zaplanowano pomieszczenia dla: biblioteki, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, salę multimedialną, świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym oraz punkt bezpośredniej pomocy, wsparcia, konsultacji, informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Zyskamy nowoczesny obiekt, który będzie służył integracji mieszkańców, ale i nie tylko.

Na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne” gmina Radgoszcz pozyskała ponad 3,5 mln zł dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inne wpisy