Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel i zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – przypomina Międzywojewódzki Cech Kominiarzy w komunikacje w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”.

Komunikat: pobierz.

Inne wpisy