Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2023 roku. Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert samochód pożarniczy:

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny

Przeznaczenie: Pożarniczy

Marka i Model Pojazdu: STEYR 791

Typ: 791.210 L 35

Rok produkcji: 1986 r.

Pojemność skokowa silnika: 6595 cm3

Moc silnika: 154 kW

Rodzaj silnika: Wysokoprężny

Układ/ilość cylindrów: Rzędowy/ 6

Rodzaj napędu: 4X4

Skrzynia biegów: Manualna

Nr identyfikacyjny (VIN): 7916952059

cena minimalna: 104 550,00 zł brutto

Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego”. Termin składania ofert do 27 czerwca 2023 r. do godz. 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

 

Jedynym Kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 lub pod nr tel. 14-66-22-215 / 14-66-22-216

 

WÓJT GMINY mgr inż. Marek Lupa

 

Inne wpisy