Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada br. rozwiązań technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, na dzień 5 listopada (na godz. 12:00) planowane jest całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników. Tym samym, od 5 listopada od godz. 12:00 do czasu wdrożenia nowej wersji systemu nie będzie możliwa realizacja wniosków o wydanie dowodu osobistego etc.

Inne wpisy