Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza rolników na spotkanie szkoleniowe 05.05.2022 r. o godz. 10.00 w remizie OSP w Radgoszczy przy ul. Witosa 54 na temat:

  1. Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW – nowe zasady i wymogi
  2. Pomoc ARiMR dla rolników – dopłaty bezpośrednie, premia na działalność pozarolniczą , nowe pakiety rolnośrodowiskowe
  3. Aktualne informacje dla rolników dot. ubezpieczeń rolników i inne.

Inne wpisy