Urząd Gminy w Radgoszczy był organizatorem Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Żdżarach. Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym i poznawania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W kategorii uczniowie z klas I-IV  pierwsze miejsce zdobyła Magdalena Kijowska – uczennica SP w Zarzeczu Dużym, drugie Michał Witaszek również ze SP w Zarzeczu Dużym.

W kategorii uczniów z klas V-VIII  laureatami zostali: Bogacz Wiktor – SP Zarzecze Duże, Julia Dykas – SP Radgoszcz, Gabriel Stanek – SP Zarzecze Duże, Michał Stanek – SP Zarzecze Duże, Natalia Sipior – SP Luszowice.

Magdalena Kijowska, Michał Witaszek,  Bogacz Wiktor i Julia  Dykas  to laureaci etapu gminnego i będą reprezentować gminę Radgoszcz na eliminacjach  powiatowych. Serdecznie im gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów na etapie powiatowym OTWP.

Inne wpisy