W grudniu zakupiono i przekazano sprzęt dla jednostek OSP Radgoszcz oraz OSP Żdżary. Doposażenie kosztowało 48 685,50 zł, z czego 47 718 zł stanowi dotacja ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. OSP Radgoszcz otrzymało: defibrylator AED, zestaw ratownictwa PSP-R1, kamerę termowizyjną i zestaw do zabezpieczania miejsca wypadku. Z kolei na wyposażenie OSP Żdżary przekazano: radiotelefon przenośny i stacja selektywnego alarmowania.

Inne wpisy