Gmina Radgoszcz otrzymała dotację celową ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu pod nazwą „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie w kwocie 76.522,80 zł zostanie przekazane na doposażenie i remont stołówek szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radgoszczy oraz w Szkole Podstawowej w Luszowicach. Koszt własny zadania wynosi 19.130,70 zł. Całkowity koszt realizacji zadania – 95.653,50 zł.

Inne wpisy