Starosta Dąbrowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego reprezentowanego przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą: ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Szymona Rogowskiego, przedstawiciela firmy Andrzej Olszowski A14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice złożony do organu w dniu 18.04.2023r. w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkówka Radgoszcz – Luszowice – Lipiny polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z odwodnieniem oraz poszerzeniem jezdni w miejscowości Luszowice” Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, w powiecie dąbrowskim, gmina Radgoszcz, miejscowość Luszowice, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się: pobierz.

Inne wpisy