Starosta Dąbrowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Powiatu Dąbrowskiego reprezentowanego przez Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w miejscowości Luszowice polegająca na przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Debrza”.

Obwieszczenie: pobierz.

Inne wpisy