Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje, że wnioski o stypendium socjalne będą przyjmowane w dniach od 01.09.2020 r. do 15.09.2020 r. według miejsca uczęszczania do szkoły ucznia w: Szkole Podstawowej w Radgoszczy; Szkole Podstawowej w Luszowicach; Szkole Podstawowej w Zarzeczu Dużym. Ponadto w dniach od 14.09.2020 r. do 15.09.2020 r. wnioski dla uczniów szkół średnich będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Radgoszczy pok. 13.

Inne wpisy