Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że w dniach od 7 do 17 września w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach w godzinach 8-14 będą przyjmowane wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym (dotyczy upraw, które nie zostały zebrane).

Druki wniosków są do pobrania u sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy w Radgoszczy i w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach. Do wniosku konieczne są załączniki:

  1. Kopia wniosku o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego złożonego do ARiMR w roku wystąpienia klęski.
  2. Wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a.
  3. Mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.

Inne wpisy