Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł zaciąganego w 2022 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych – sprawa znak F.3054.1.2022: pobierz.

Inne wpisy