Wójt Gminy Radgoszcz uprzejmie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać od dnia 22 sierpnia do dnia 16 września w godzinach 8.30-14. Wnioski będą przyjmowane w następujących punktach na terenie gminy:

– Budynek Integracji Wiejskiej w Żdżarach: sołectwa Radgoszcz I, Radgoszcz III i Żdżary

– Szkoła Podstawowa w Luszowicach: sołectwa Luszowice i Smyków

– Szkoła Podstawowa w Zarzeczu Dużym: sołectwo Radgoszcz II

– Remiza OSP w Małcu: sołectwo Małec

Inne wpisy