W kompleksie żłobkowo-przedszkolnym w Radgoszczy miała miejsce uroczystość wręczenia srebrnych medali „Za zasługi dla obronności kraju”, rodzicom, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową. Ceremonii dekoracji dokonali: zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie mjr Wiesław Maciejowski, wójt gminy Radgoszcz Marek Lupa oraz wicestarosta dąbrowski Krzysztof Bryk. Wręczenie odznaczeń poprzedziło odczytanie decyzji Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka o nadaniu odznaczeń szesnastu osobom z terenu gminy Radgoszcz.

– Należy szczególnie podkreślić znaczenie Państwa patriotycznej postawy, a dzisiejszą uroczystość uznać za niezbędną do jej docenienia – zaznaczyła Teresa Kruk, inspektor do spraw wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy w Radgoszczy. Zgromadzeni otrzymali gratulacje i okolicznościowe listy od wójta Marka Lupy oraz wicestarosty Krzysztofa Bryka. Były też kwiaty i upominki ufundowane przez Urząd Gminy. Z kolei mjr Wiesław Maciejowski przekazał podziękowania, ale też zachęcał do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego.

 

« z 3 »

Inne wpisy