Niebagatelną kwotę prawie 675 tys. zł wprowadzono do tegorocznego budżetu gminy na inwestycje związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Radni Rady Gminy w Radgoszczy przyjęli uchwałę, dzięki której jednostka OSP Radgoszcz-Krzywda otrzyma blisko 385 tys. zł na kolejny etap prac przy budowie remizy, natomiast strażakom z OSP w Małcu przyznano wsparcie finansowe w wysokości 290 tys. zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. – Pragnę zauważyć, że gmina Radgoszcz zdecydowanie wyróżnia się w powiecie, ponosząc najwyższe wydatki w poprawę bezpieczeństwa – stwierdza st. kpt. Marek Bator, komendant powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej.

Druhowie, przedstawiciele wspomnianych jednostek podczas ostatniej sesji Rady Gminy podziękowali władzom samorządowym za istotne wsparcie. – Gratuluję druhom i dziękuję radnym. Przypomnę, że w tym roku będzie świętować 100-lecie jednostki OSP w Małcu. Środki finansowe zostały wygospodarowane z naszych oszczędności budżetowych. Myślę, że to duży wyczyn, biorąc pod uwagę nasze możliwości – dodaje wójt Marek Lupa. To nie koniec inwestycji w OSP. Gmina jest w trakcie rozstrzygania kilkumilionowego przetargu na kompleksową modernizację remizy OSP w Radgoszczy.

« z 2 »

Inne wpisy