1760 wniosków o dodatek węglowy złożono w naszej gminie, z czego 925 gospodarstw otrzymało już środki finansowe na łączną kwotę 2 775 000 zł. Trwa weryfikacja pozostałych wniosków. Decyzje są wydawane w przypadku negatywnej weryfikacji wniosku. Wnioskodawca w takiej sytuacji ma prawo złożyć odwołanie.

Inne wpisy