Było smacznie i tradycyjnie – w zespole dworsko-parkowym w Brniu na terenie powiatu dąbrowskiego odbył się konkurs kulinarny pn. „Innowacyjna Małopolska – tradycyjne potrawy lokalne”. Do udziału w nim zgłosiło się 14 kół gospodyń wiejskich, które miały za zadanie przygotować danie lub produkt lokalny.

Poziom konkursu był wysoki, a jury stanęło przed trudnym zadaniem. Ostatecznie przyznano po trzy nagrody w obu kategoriach oraz wręczono wyróżnienia. Naszą gminę reprezentowały panie z: Koła Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy i Koła Gospodyń Wiejskich w Małcu. Panie z Radgoszczy zdobyły wyróżnienie.

 

Inne wpisy