W dniu 20 maja 2022 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej  w Żdżarach, ul. Tarnowska 104,  odbędzie się spotkanie informacyjne dla Pracodawców i Przedsiębiorców z terenu gminy Radgoszcz zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Tematem spotkania będą formy pomocy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, promocja projektów realizowanych w ramach środków Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) oraz projektu pilotażowego pn. „Mapa Nowych Możliwości”.

Inne wpisy