Alicja Błocho, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy otrzymała Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akt dekoracji miał miejsce podczas Powiatowego Święta Bibliotek, które odbyło się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczenie zostało wręczone przez posła Wiesława Krajewskiego oraz wicewojewodę małopolskiego Ryszarda Pagacza. W imieniu władz samorządowych gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia oraz dziękujemy za zaangażowanie wkładane w promocję i rozwój czytelnictwa. Fot.: GBP w Oleśnie.

Inne wpisy