Wójt Gminy Radgoszcz  informuje: posiadacze gospodarstw rolnych, którzy chcą uzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej powinni w terminie od  1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.  złożyć stosowne wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w okresie od 1 lutego 2022 r. do 29 lipca 2022 r. Faktury  winny  być  wystawione imiennie na rolnika.

Będzie można uzyskać zwrot w kwocie 1,00 zł za 1litr paliwa. Dodatkowo – rolnicy posiadający bydło, mogą otrzymać 40 złotych za każdą 1 DJP (dużą jednostkę przeliczeniową) bydła. Warunkiem jest dołączenie do wniosku zaświadczenia z ARiMR o ilości bydła ( dotyczy rolników, którzy nie składali wniosku o zwrot paliwa w lutym).

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Radgoszcz w pokoju nr 5. Wzór wniosku do pobrania: pobierz.

Inne wpisy