Posiadacze gospodarstw rolnych, którzy chcą uzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni w terminie od  1 sierpnia 2020  r.  do 31 sierpnia 2020  r. złożyć stosowne wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Faktury winny być  wystawione imiennie na rolnika.

Będzie można uzyskać zwrot w kwocie 1,00 zł za 1 litr paliwa. Dodatkowo – rolnicy posiadający bydło, mogą otrzymać 30 złotych za każdą 1 DJP (dużą jednostkę przeliczeniową) bydła. Warunkiem jest dołączenie do wniosku zaświadczenia z ARiMR o ilości bydła (dotyczy rolników, którzy nie składali wniosku o zwrot paliwa w lutym).

Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy Radgoszcz w pokoju nr 5 lub na stronie www.minrol.gov.pl.

Inne wpisy