Apel w sprawie deklaracji za gospodarowanie odpadami

Urząd Gminy w Radgoszczy uprzejmie informuje, że została dokonana weryfikacja danych zawartych w deklaracjach złożonych na dzień 31.10.2020 r. o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Radgoszcz. Z przeprowadzonej weryfikacji przez pracowników złożonych dotychczas deklaracji wynika, że zawierają one niekompletne dane co do liczby osób zamieszkujących w danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, które są zamieszkiwane, ale ich mieszkańcy dotychczas w ogóle…

Czytaj więcej

Rodzinny konkurs na stroik świąteczny

Pandemia przeszkodziła w organizacji konkursu bożonarodzeniowego w stacjonarnej formie. Aby pięknej tradycji stało się zadość, organizator, czyli Urząd Gminy w Radgoszcz zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w Gminnym Konkursie Bożonarodzeniowym na „Rodzinny Stroik Świąteczny”, który tym razem odbędzie się w formie online – poprzez gminną stronę na Facebooku.

Czytaj więcej

Cyfrowa gmina – konkurs PSR 2020

Główny Urząd Statystyczny ogłosił konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Czytaj więcej

Raport o koronawirusie

W związku z poleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego wszystkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zaprzestały publikowania danych dotyczących raportowania związanego z SARS COV-2. W wyniku tej decyzji nie jesteśmy w stanie aktualizować raportu. Wykaz zakażeń do szczebla powiatowego jest dostępny na rządowej stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2

Czytaj więcej

Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Żdżary, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0005 Żdżary, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00012375/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Czytaj więcej

Drugi przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego

Przedmiotem przetargu jest najem na okres 5 lat lokalu użytkowego o pow. 54,55 m2 położonego w Budynku Ośrodka Zdrowia w Luszowicach na działce ewidencyjnej 892 położonej w miejscowości Luszowice, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0002 Luszowice, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00016370/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Pełna treść ogłoszenia: pobierz.

Czytaj więcej

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Zgodnie z uchwałą nr XXII/141/20 Rady Gminy Radgoszcz w sprawie ustalenia stawki od 1 listopada 2020 r. miesięczne stawki opłat wynoszą: 21 zł od jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym 25 zł od jednego mieszkańca, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a bioodpady nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym. Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie…

Czytaj więcej

Skrócony czas na wypełnienie samospisu

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został…

Czytaj więcej