Szkolenie dla rolników

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dąbrowie Tarnowskiej zapraszają rolników na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 22.03.2023 r. o godz. .10.00 w Remizie OSP w Radgoszczy ul. Witosa 24 na tematy: Wspólna Polityka Rolna 2023-2027 – Nowe wymagania dotyczące płatności bezpośrednich w 2023 r.; Ekoschematy – rolnictwo węglowe jako ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Aktualne informacje dla rolników dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Czytaj więcej

90 lat Pani Marii

W dniu 9 marca 2023 roku 90. urodziny obchodziła Maria Wolak, mieszkanka naszej gminy. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia złożył jubilatce Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kaleta, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bernadeta Dykas i Kierownik Promocji Gminy Renata Klimek. Szanowna Jubilatka otrzymała list gratulacyjny, bukiet kwiatów, a także moc serdecznych życzeń zdrowia i pogody ducha. Gmina…

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Naszej Pani Sołtys oraz wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu naszej gminy, jak i całej Polski składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Sołtysa. Dziękuję Państwu za zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju naszych Sołectw, a także społeczności lokalnej. Życzę Wam realizacji dalszych zamierzeń, zdrowia, wytrwałości i szacunku mieszkańców, których spraw jesteście najbliżej. Niech Państwa pełna oddania praca będzie źródłem osobistej satysfakcji. Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa

Czytaj więcej

Panie świętowały w Zarzeczu Dużym

Niemal 200 pań uczestniczyło w Gminnych Obchodach Dnia Kobiet, które zorganizowano w Szkole Podstawowej w Zarzeczu Dużym. W uroczystości uczestniczyły m. in. reprezentantki instytucji życia publicznego, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, klubu seniora oraz aktywistki społeczności lokalnej. – To bardzo miłe, że w naszej gminie święto kobiet nie jest jedynie kartką z kalendarza, lecz wydarzeniem, do którego samorząd podchodzi z takim szacunkiem, doceniając rolę pań w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym –…

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet, Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa przesyła najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom: Niech każdy dzień niesie ze sobą pogodę ducha, moc serdeczności ze strony bliskich i same cudowne chwile. Życzę Paniom zdrowia, spełnienia marzeń, radości życiowej i jednocześnie składam gorące podziękowania, ponieważ Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów. Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa

Czytaj więcej