Niebezpieczny sezon grzewczy

Krajowa Izba Kominiarzy ostrzega – sezon ogrzewczy 2022/2023 może być wyjątkowo niebezpieczny! Zagrożenie związane jest z falowym powrotem i podłączeniem urządzeń grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych, które już tych urządzeń nie obsługiwały. Czynności takie powinny być poprzedzone opinią mistrza kominiarskiego, która wskazywałaby na możliwość techniczną wykonania takiego podłączenia lub na brak takiej możliwości. Pamiętajmy o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Czytaj więcej

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (tj. pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy) będą przyjmowane w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach w dniach od 3 do 14 października 2022 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:30 – 14:00.

Czytaj więcej

Sukcesy biegaczy z naszej gminy

Blisko 30 lat pięknej tradycji biegów przełajowych w powiecie dąbrowskim! Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią biegi wróciły na Powiśle za sprawą organizatorów: Dąbrowskiego Domu Kultury, Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej i Urzędu Gminy w Radgoszczy. W zawodach i zarazem pięknej lekcji wychowania patriotycznego (wkład PTG „Sokół” w walkę o niepodległość Polski) wzięło udział nad zalewem w Narożnikach około 350 młodych sportowców – uczniów szkół podstawowych z dwóch gmin: Dąbrowy…

Czytaj więcej

Strategia rozwoju gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 – ankieta

Gmina Radgoszcz zakończyła proces analiz i diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030. Obecnie trwa proces formułowania założeń i określenia priorytetowych kierunków rozwoju gminy. Strategia ta będzie dokumentem określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata…

Czytaj więcej

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich – 5 października

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie zaprasza na indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków m.in. na: otwarcie i rozwój działalności gospodarczej, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, pozostałe możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. Spotkanie odbędzie się 5 października 2022 r. (środa) w godzinach od 09:00-11:30 w budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach.

Czytaj więcej

Stoisko z darami lasu od KGW w Małcu

Stowarzyszenie KGW w Małcu przygotowało stoisko z produktami runa leśnego w ramach konkursu “Natura od kuchni konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Patronatem tego konkursu są Lasy Państwowe. Głównym celem jest promowanie zdrowej żywności pochodzącej z naszych rodzimych lasów. Stoisko z darami lasu cieszyło się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. Każdy za darmo mógł spróbować m. in. pierogów z leśnymi grzybami, pierogów z borówkami, zupy grzybowej, pasztetu z dzika,…

Czytaj więcej

Szczepienia lisów

W najbliższych dniach na terenach województw małopolskiego i podkarpackiego rozpoczną się ochronne szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. W Małopolsce akcję przewidziano w dniach 23 września – 1 października, natomiast na Podkarpaciu w dniach 22 września – 1 października.

Czytaj więcej

Ręce przy Bogu, serce przy pracy

– Macie ręce przy Bogu, serce przy pracy – ks. dr hab. prof. nadzw. Bogdan Węgrzyn dziękował strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie podczas uroczystości 50-lecia jednostki. Druhowie rozpoczęli świętowanie od nabożeństwa w kościele parafialnym w Luszowicach. Następnie ksiądz proboszcz Bogdan Kwiecień poświęcił kapliczkę z figurą św. Floriana przy remizie OSP w Smykowie. Kolejny punkt obchodów przyniósł liczne i zasłużone gratulacje oraz moc życzeń dla jubilatów. Jednostka…

Czytaj więcej