PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY OSP O CZĘŚĆ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PARKINGAMI Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM KULTURY I INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W LUSZOWICACH

Utworzono: środa, 27, wrzesień 2017

Dobudowa budynku garażowego – etap I wykonanie fundamentów. Dokumentacja: <pobierz>

I zmiana SIWZ: <pobierz>

I zmiana ogłoszenia o zamówieniu: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>