Płatności bezpośrednie - druki o braku zmian

Urząd Gminy w Radgoszczy informuje, że w terminie do 14 marca 2019 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2019 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich złożonego w roku 2018. Druki do wypełnienia o braku zmian można pobrać w biurze Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy ul. Witosa 24.