PIĄTE PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00062519/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Dokumentacja: <pobierz>

DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Luszowice, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0002 Luszowice, dla której założona jest księga wieczysta TR1D/00040243/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Dokumentacja: <pobierz>

Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Radgoszcz

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę: <pobierz>