Sprzedaż pojazdów - informacja o dacie otwarcia ofert

Przewodniczący komisji powołanej Zarządzeniem Nr 88/2018 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 03.09.2018 r.  informuje, że otwarcie ofert:

- na sprzedaż koparko – ładowarki odbędzie się 05.09.2018 r. o godz. 9 w sali narad
(pok. 12) w Urzędzie Gminy w Radgoszczy,

- na sprzedaż wozu asenizacyjnego odbędzie się 05.09.2018 r. o godz. 9.30 w sali narad
(pok. 12) w Urzędzie Gminy w Radgoszczy.

SZÓSTE PRZETARGI PISEMNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Opis nieruchomości: Nieruchomości położone są w terenach rekreacyjnych, działki znajdują się w terenach zalesionych w otoczeniu zabudowy letniskowej. Dojazd do nieruchomości zapewnia służebność gruntowa ustanowiona przy sprzedaży działek.

Pełna treść ogłoszenia: <pobierz>

Mapa: <pobierz>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do sprzedaży: <pobierz>

Wóz asenizacyjny na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert wóz asenizacyjny:

Rodzaj pojazdu: naczepa
Wersja: asenizacyjny
Marka: JOSKIN
Model pojazdu: 7000ME
Rodzaj naczepy: cysterna asenizacyjna
Rok produkcji: 2010 r.
Nr identyfikacyjny (VIN): YD87000MFAJB25331
Zawieszenie osi: resory
cena wywoławcza: 29.400,00 zł brutto (w tym 23% VAT)
Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup wozu asenizacyjnego".

Termin składania ofert do 04.09.2018 r. do godz. 9.00, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.