Ostrzeżenie - wzrosty poziomu wody

Ostrzeżenie - intensywne opady deszczu, burze

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

Życzenia dla Księdza Prałata Stanisława Gawędy

Bezpłatne badania profilaktyczne - 8 maja

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniu 8 maja 2018 roku, na parkingu przed urzędem (od ul. Joselewicza) w godzinach od 12:00 do 15:00 osoby w wieku 40-65 lat będą mogły wykonać bezpłatne badania profilaktyczne poziomu glukozy oraz ciśnienia tętniczego krwi. Akcja organizowana jest przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Patronat honorowy nad akcją objął wojewoda małopolski.

Czytaj więcej: Bezpłatne badania profilaktyczne - 8 maja

Dzień Strażaka 2018

Nabór do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i MłodzieżyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza nabór Uczestników do nowo powstającej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży, która będzie funkcjonować w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy przy ul. Narożniki. Rekrutację przewidziano w dniach 02 maja 2018 roku – 15 maja 2018 roku. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych  – GOPS w Radgoszczy – nr tel. 14 641 46 60.

Czytaj więcej: Nabór do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży