Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z póź. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania  w najem w trybie bezprzetargowym: pobierz.

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 3 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie sprostowania oznaczenia nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dni 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.…

Czytaj więcej

Wójt gminy Radgoszcz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: lokal użytkowy nr 4 wraz z udziałem o wielkości 56/211 w części wspólnej budynku oraz udziałem tej samej wielkości w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 418 położoną w miejscowości Luszowice, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0002 Luszowice, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00077943/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Czytaj więcej