Dotacja na zakup pompy dla OSP Żdżary

Informujemy, że w dniu 17 grudnia 2020 r. została podpisana umowa w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Radgoszcz z budżetu Województwa Małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Na mocy tej umowy zakupiono pompę szlamową WT 40X o wartości 10 tys zł z przeznaczeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Wartość dofinansowania wyniosła 100%.

Czytaj więcej

OSP Żdżary ze sztandarem

Podwójne święto Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach. Na 10-lecie istnienia, jednostka otrzymała sztandar, który podczas uroczystej mszy św. w kościele parafialnym w Radgoszczy został poświęcony przez kapelana powiatowego strażaków ks. Zygmunta Warzechę. Kapłan podkreślał, jak wielkim powodem do dumy jest posiadanie własnego sztandaru. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce na placu przy budynku integracji społeczności wiejskiej w Żdżarach.

Czytaj więcej