Zwrot części podatku akcyzowego

Posiadacze gospodarstw rolnych, którzy chcą uzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni w terminie od 1 lutego 2021 r. do 26 lutego 2021 r. złożyć stosowne wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Faktury winny być wystawione imiennie na rolnika.

Czytaj więcej