Zwrot części podatku akcyzowego

Posiadacze gospodarstw rolnych, którzy chcą uzyskać zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinni w terminie od  1 sierpnia 2020  r.  do 31 sierpnia 2020  r. złożyć stosowne wnioski wraz z fakturami potwierdzającymi zakup paliwa w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Faktury winny być  wystawione imiennie na rolnika.

Czytaj więcej