4,32 mln zł dofinansowania dla gminy Radgoszcz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nasz samorząd otrzymał wsparcie finansowe na 1 z 3 złożonych wniosków, który zakłada rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Narożnikach.

–  W imieniu mieszkańców oraz samorządu Gminy Radgoszcz składam serdeczne podziękowania za przychylność Posłom na Sejm RP: Annie Pieczarce, Józefie Szczurek-Żelazko oraz Wiesławowi Krajewskiemu, a także Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie i Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – mówi Marek Lupa, Wójt Gminy Radgoszcz.

Oprócz tego, gmina Radgoszcz wnioskowała jeszcze o ok. 18 mln zł dotacji na remont i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a także o 17 mln zł, które miały być przeznaczone na modernizację infrastruktury drogowej (prace zaplanowano na ulicach: Poprzecznej, Spokojnej, Pańskiej, Kościelnej, Równoległej, Mały Dwór, Jeziorańskiej oraz budowę mostu w Świerżu).

Inne wpisy