Radni Rady Gminy w Radgoszczy jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2024 rok. Warto podkreślić, że co piąta złotówka wydatkowana z budżetu będzie przeznaczona na inwestycje. Wydatki ustalono na poziomie ok. 43,5 mln zł, z czego prawie 8,3 mln zł stanowią wydatki majątkowe. Dochody gminy wynoszą w budżecie ok. 42,7 mln zł. Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Dziękuję Wysokiej Radzie za okazane zaufanie i przyjęcie budżetu na 2024 rok. Podziękowania składam również pracownikom zaangażowanym w konstrukcję budżetu. Zdaję sobie sprawę, że potrzeb inwestycyjnych jest więcej, więc w miarę możliwości będziemy starać się realizować kolejne zadania – mówi wójt Marek Lupa.

W 2024 r. zaplanowano budowę, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, przebudowę drogi gminnej przy ul. Kopernika w Radgoszczy, przebudowę drogi gminnej przy ul. 600-lecia Luszowic, a także przebudowę, rozbudowę i termomodernizację remizy OSP Radgoszcz czy budowę remizy OSP w Radgoszczy-Krzywdzie. Dodajmy, że w budżecie znalazły się również środki wygospodarowane w ramach Fundusz Sołeckiego oraz dotacje, które udzielono m. in.: jednostkom OSP, Niepublicznemu Przedszkolu Muzycznemu „Kraina Melodii” w Radgoszczy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Radgoszczy bądź organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym na sport i kulturę.

Fundusz Sołecki na 2024 rok:

Inne wpisy