27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom, które współtworzą samorząd Gminy Radgoszcz – samorządowcom, pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom sołeckim. Życzę Państwu sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej i działalności na rzecz lokalnej społeczności. Wasze zaangażowanie przyczynia się do rozwoju naszej gminy i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Z wyrazami szacunku i uznania

Marek Lupa

Wójt Gminy Radgoszcz

Inne wpisy